แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นทางอีเมล์
*ชื่อผู้ติดต่อ
ที่อยู่
จังหวัด
*เบอร์โทรติดต่อ
แฟกซ์
*E-mail
*หัวข้อ/Subject
*รายละเอียด/Detail
 
หรือ..ส่งไปรษณีย์ ติดผนึกมายัง
คุณสุทิน เผด็จภัย "กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ" หรือ
คุณพิพิธ เชาว์วิศิษฐ "เลขานุการบริษัท"
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)  
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์. 0-2049-1001-4
แฟกซ์. 0-2049-1005-6
Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.