ร่วมงานกับเรา

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง
ผู้แทนขาย
วุฒิ
ปวส. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
อายุ
20 - 30 ปี
เพศ
ชาย
คุณสมบัติ
มีใบขับขี่รถยนต์ สามารออกต่างจังหวัดได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานขาย
สนใจติดต่อ
คุณฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร โทรศัพท์: 02-682-6328 ต่อ 410 Email : tanapan@rwi.co.thโรงงานที่ระยอง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน (จำนวน 1 อัตรา)
วุฒิ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตรบัฒฑิต สาขาไฟฟ้า
อายุ
25-35 ปี
เพศ
ชาย
คุณสมบัติ
1. รับผิดชอบในการทำรายงานการอนุรักษ์พลังงาน
2. ดำเนินการด้านการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับการ Calibrate อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า (จำนวน 2 อัตรา)
วุฒิ
ปวส.สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
อายุ
22-30 ปี
เพศ
ชาย
คุณสมบัติ
สามารถทำงานเป็นกะได้
ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในโรงงาน
ดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ตำแหน่ง
พนักงานผลิต (จำนวน 4 อัตรา)
วุฒิ
ม.3-ม.6
อายุ
20-30 ปี
เพศ
ชาย
คุณสมบัติ
สามารถทำงานเป็นกะได้
ปฎิบัติงานประจำเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
สนใจติดต่อ
คุณอรอนงค์ ทองสยาม โทรศัพท์: 038-684-522-7 Email : ornanong@rwi.co.th
Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.