• ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และเริ่มเดินสายการผลิตสินค้าในเดือนธันวาคม 2559
Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.
จำนวนผู้เข้าชม : joomla and drupal websites counter