ลวดสปริง (Hard drawn wires)
ลวดฮาร์ดดรอน หรือ ลวดทำสปริงที่นอน เป็นลวดเส้นเดี่ยว ที่ผ่านการรีดลดขนาดจนมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงที่ระดับต่างๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาผลิต ใช้ทำสปริงเพื่อใช้เสริมในการทำเตียงนอนแบบต่างๆ

  • Diameter size 5.5mm+
  • Used in mattress industrial ,super market trolleys, shelving, baskets, racks, hooks and general automotive parts.
 Specification

 MECHANICAL PROPERTIES
Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.