Pre-stressed wire(PCW)

        ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง หรือที่เรียกว่า PC.Wire เป็นลวดเส้นเดี่ยวแบบมีรอยย้ำ ที่ผ่านกระบวนการลดขนาด จนมีคุณสมบัติทางด้านความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กก่อสร้างทั่วๆไป ใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง เช่น เป็นลวดเสริมในเสาไฟฟ้า ,ในพื้นสำเร็จรูป ,ในเสาเข็มสปัน เป็นต้น Specification

MECHANICAL PROPERTIES
Description
PC 4
PC 5
PC 7
PC 9
1. Diameter (mm.)
4
5
7
9
2. Coil diameter (mm)
1500 Approx
1800 Approx
3. Coil weight (kg)
200-1200

Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.