ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
(Welded Fabric Steel for the Reinforcement of Concrete)

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต หรือที่เรียกทั่วไปว่า ไวร์เมซ (Wire mesh) เป็นการนำลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต (มอก.747-2531) หรือลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต (มอก.943-2533) ที่ผ่านการรีดลดขนาดจนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ มาเชื่อมยึดติดกันเป็นตะแกรง ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตสำหรับงานพื้นอาคาร โรงงาน ถนน ผนังรับแรง เป็นต้น
  • Certified of TIS .737-2549
  • Used in concrete road, airport platform, car parking, swimming pool and many other engineering works.
 MECHANICAL PROPERTIESCopyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.