1. คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. คุณสุทิน เผด็จภัย

กรรมการบริหาร

3. คุณเจษฎา ศรศึก

กรรมการบริหาร

4. คุณอุศรา ภัตตาตั้ง

กรรมการบริหาร

5. คุณพิพิธ เชาว์วิศิษฐ

กรรมการบริหาร

Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.
จำนวนผู้เข้าชม : joomla and drupal websites counter