บริษัทฯ เชิญชวนพนักงานโรงงาน จังหวัดระยอง ร่วมใจกันให้บริจาคโลหิต ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 ช่วงเช้า ณ โรงพยาบาลระยอง
บริษัทฯ เชิญชวนพนักงานโรงงาน จังหวัดระยอง
ร่วมใจกันให้บริจาคโลหิต
ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 ช่วงเช้า
ณ โรงพยาบาลระยอง
โดยทั้งนี้จะมีรถรับส่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานCopyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.