ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทจากสำนักงานและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556
   

Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.