วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 บริษัทจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ โดยเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดเนิกระปรอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
   

Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.