12 มีนาคม 2557 บริษัทได้ดำเนินจิตอาสา พัฒนาวัด ณ วัดเขาภูดรนิ่มเสนาะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.