ภาพบรรยากาศของพนักงานบริษัทระยองไวร์ กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม บริจาคของให้แก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า), สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง และ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ เมื่อวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 

Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.