ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

 • ปี 2540 : ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลากร และจัดทำเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ
 • มีนาคม 2541 : ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 : 1994 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance
 • สิงหาคม 2543 : ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 : 1994 จาก SGS (ประเทศไทย)
 • กรกฎาคม 2545 - 2554 : ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก SGS (ประเทศไทย) ถึง 11 March 2010
 • มีนาคม 2554 : ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก SGS (ประเทศไทย) ถึง ปัจจุบัน
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

 • สิงหาคม 2551 : ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก URS (ประเทศไทย) ถึง ปัจจุบัน
 • มาตรฐานในการควบคุมผลิตภัณฑ์ (ได้รับรอง มอก.)

 • PC Wire TIS. 95-2540 (JIS. 3536-1999 , BS. 5896-1980 , ASTM. A421-2002 , AS. 1310-1987)
 • PC Strand TIS. 420-2540 (JIS. 3536-1999 , BS. 5896-1980 , ASTM. A416-2002 , AS. 1311-1987)
 • Welding Wire TIS. 597-2528 (AWS. A 5 Classification ER70S-6 )
 • Copyright © 2013 , Rayong Wire Industries Public Company Limited.
  จำนวนผู้เข้าชม : joomla and drupal websites counter