ติดต่อบริษัทฯ
สำนักงานพระราม 3

อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel : (66) 2049-1001-4


โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5
ถนน ไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
Tel : (66) 3868 4522-7

Contact Investor Relation / Investment Inquiries.