ร่วมแบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
2020-06-11
ร่วมแบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
อ่านต่อ...
ร่วมแบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ
2020-06-11
ร่วมแบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ
อ่านต่อ...
RWI ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริตฯ (CAC)
2019-12-10
RWI ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริตฯ (CAC)
อ่านต่อ...
คณะผู้บริหารจาก Okaya Thailand เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
2019-02-01
คณะผู้บริหารจาก Okaya Thailand เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
อ่านต่อ...
Anordica's International Team เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
2018-08-17
Anordica's International Team เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
อ่านต่อ...
การตรวจประเมินโรงงาน
2018-08-17
การตรวจประเมินโรงงาน "โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 1/2561
อ่านต่อ...
บริษัท Unique Engineering & Construction Plc. ได้นำทีมงานจาก รฟม. (PMCSC) ของ project รถไฟฟ้าสายสีส้ม มา Audit โรงงาน RWI
2018-06-01
บริษัท Unique Engineering & Construction Plc. ได้นำทีมงานจาก รฟม. (PMCSC) ของ project รถไฟฟ้าสายสีส้ม มา Audit โรงงาน RWI
อ่านต่อ...
RWI ปันน้ำใจสู่สังคม ณ มูลนิธชัยพฤกษ์ จังหวัด นครนายก
2018-01-20
RWI ปันน้ำใจสู่สังคม ณ มูลนิธชัยพฤกษ์ จังหวัด นครนายก
อ่านต่อ...
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก
2017-11-02
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก
อ่านต่อ...
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน้ำห
2017-11-02
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน้ำห
อ่านต่อ...
MEGASTEEL LTD. มาตรวจสอบและดูการโหลดสินค้าชุดแรก
2017-10-23
MEGASTEEL LTD. มาตรวจสอบและดูการโหลดสินค้าชุดแรก
อ่านต่อ...
ภาพกิจกรรมอาสาปันความดีทำดีเพื่อพ่อ
2017-10-09
ภาพกิจกรรมอาสาปันความดีทำดีเพื่อพ่อ
อ่านต่อ...
ภาพกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ MEGASTEEL LTD
2017-09-26
ภาพกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ MEGASTEEL LTD
อ่านต่อ...
ภาพบรรยากาศงาน mai FORUM 2017 ครั้งที่ 4
2017-07-01
ภาพบรรยากาศงาน mai FORUM 2017 ครั้งที่ 4
อ่านต่อ...
ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2017-04-27
ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
อ่านต่อ...
ภาพบรรยากาศงาน MAI FORUM 2016 ประจำปี 2559
2016-07-01
ภาพบรรยากาศงาน MAI FORUM 2016 ประจำปี 2559
อ่านต่อ...